สมัครเปิดบัญชีผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดา


ขั้นตอนการสมัครเปิดบัญชีผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดา 

1. กดปุ่ม “สมัครบัญชีผู้ใช้งาน”


2. เลือกบัญชีผู้ใช้งานประเภท “บุคคลธรรมดา” 


บัญชีผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดา ถูกออกแบบให้รองรับการทำงานของผู้รับมอบอำนาจฯ เพียงแค่ Log in เข้าใช้งานด้วยบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา 1 บัญชี ก็สามารถยื่นคำขอรับบริการจากกรมฯ ให้กับนิติบุคคล (ผู้มอบอำนาจ) ได้หลายนิติบุคคล

3. อ่านคำแนะนำขั้นตอนการเปิดบัญชีผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดา และจัดเตรียมเอกสารประกอบประกอบการสมัครให้พร้อมก่อน จากนั้นกดปุ่ม "เริ่ม"

4.อ่านเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ และกดยอมรับเงื่อนไข


5. กรอกอีเมล และกดปุ่ม “ยืนยันอีเมล” ระบบจะส่งรหัส OTP ไปที่อีเมล ให้นำรหัสมากรอกเพื่อยืนยันอีเมล
โปรดจำไว้ว่า นี้คือบัญชีผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดา เป็นบัญชีส่วนตัวของท่าน ซึ่งท่านสามารถใช้บัญชีนี้ในการทำธุรกรรมให้หลากหลายบริษัท และบัญชีจะผูกกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ดังนั้นท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนอีเมลได้อีก หากจำเป็นจำต้องเปลี่ยนอีเมลท่านจะต้องขอให้เจ้าหน้าที่ปิดบัญชีและเริ่มต้นสมัครบัญชีใหม่อีกครั้งตั้งแต่แรก ดังนั้นขอแนะนำให้ท่านใช้อีเมลส่วนตัวในการสมัคร

โดยปกติแล้วท่านจะได้รับอีเมลแจ้งรหัส OTP ภายใน 1 นาที และมีอายุใช้งานเพียง 30 นาทีเท่านั้น หากท่านไม่ได้รับอีเมลกรุณาตรวจสอบกล่องจดหมายถังขยะก่อน หากท่านใช้อีเมลองค์กร ท่านอาจเจอปัญหาองค์กรกีดกันอีเมลจากภายนอกได้ ท่านจะต้องปรึกษา IT Support ขององค์กรท่านเพื่อให้ช่วยแก้ปัญหา

6. กรอกรหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่าน โดยรหัสผ่านจะต้องมีอย่างน้อย 8 ตัวอักษร รหัสผ่านต้องประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข อักขระพิเศษ อย่างน้อยอย่างละ 1 ตัวอักษร


7. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล กรณีคนไทยกรอกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน กรณีชาวต่างชาติให้กรอกข้อมูลหนังสือเดินทาง (Passport)
กรณีคนไทย ระบบจะตรวจสอบสถานะบัตรประชาชนกับกรมการปกครอง ดังนั้น จะต้องกรอกข้อมูล 5 อย่างนี้ให้ถูกต้อง ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ชื่อจริง นามสกุล วันเดือนปีเกิด และรหัสหลังบัตรประชาชน 12 หลัก มิเช่นนั้นจะส่งคำขอสมัครฯ ไม่ได้ 

คำแนะนำในการกรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิด
●กรณีไม่มีวัน เดือนเกิด ให้ระบุ 01/01/ปี พ.ศ. เกิด ตัวอย่างเช่น 01/01/2494
●กรณีไม่มีวันเกิด ให้ระบุ 01/เดือน/ปี พ.ศ. เกิด ตัวอย่างเช่น 01/12/2494

กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ ให้คลิกปุ่ม ตลอดชีพ

8.กรอกข้อมูลที่อยู่ภาษาไทย ที่อยู่ภาษาอังกฤษ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และที่อยู่สำหรับแสดงในหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า


9.กรอกข้อมูลการติดต่อสื่อสาร

10. เลือกหน่วยงานที่จะให้พิจารณาคำขอ

หน่วยงานพิจารณา คือ หน่วยงานที่จะกำกับดูแลบัญชีของท่าน ตั้งแต่การยืนยันตัวตนเปิดบัญชี การอนุมัติการแก้ไขบัญชี และอนุมัติการมอบอำนาจ แนะนำให้เลือกหน่วยงานที่ท่านใช้บริการในปัจจุบัน11. ภาพถ่าย selfie คู่กับบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีคนไทย) หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ) พร้อมระบุวันหมดอายุของบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง


12. แนบภาพถ่ายหน้าบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีคนไทย) หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ) และกดส่งคำขอ13. หลังส่งคำร้องระบบจะแสดงหมายเลขอ้างอิงคำขอ ดังภาพ


14. สามารถลงชื่อเข้าใช้งานด้วยอีเมลและรหัสผ่านที่ได้สมัครไว้เพื่อติดตามสถานะการพิจารณาเปิดบัญชีผู้ใช้งาน กรณีบัญชีผู้ใช้ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่จะยังไม่สามารถทำธุรกรรมใด ๆ ได้


15.รออีเมลแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีผู้ใช้งาน


16.หากได้รับแจ้งให้แก้ไขคำขอ ให้ทำการลงชื่อเข้าใช้งานระบบ จะพบผลการพิจารณาและมีหมายเหตุจากเจ้าหน้าที่ปรากฏ ให้กดปุ่ม “แก้ไขคำขอ” เพื่อดำเนินการแก้ไขคำขอและส่งคำขอกลับไปยังเจ้าหน้าที่


17.หลังจากบัญชีได้รับการอนุมัติแล้ว ระบบจะแสดงหน้าหลักและเมนูการใช้งานเพื่อให้ดำเนินการทำธุรกรรมต่างๆ ได้แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น